මහින්ද කියන හැටියට වැඩ කරනවද? ලංවිම විකුණනවද ?

344

කිරිඇල්ල කංචනගෙන් අසයි
ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට යනවා – කංචන කියයි

රාජ්‍ය දේපළ පෞද්ගලික අංශයට විකිණීමෙන් වළකින ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බැවින් විදුලබල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග නතර කරන්නේ දැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විදුලි බල හා බල ශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර මහතාගෙන් ඊයේ (13දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළේය.

විදුලිබල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළක් බවත් එම වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන බවත් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් යොමුකර ඇති ලිපියක් සහ විදුලිබල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා –

රාජ්‍ය දේපළ පෞද්ගලික අංශයට විකිණීමෙන් වළකින ලෙසට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක් අද පුවත්පත් වාර්තා කර තිබෙනවා. අලුත් ආණ්ඩුවකට ඒ දේවල් භාර දෙන්න කියලා එතුමා කියනවා. කංචන විජේසේකර මහතාගෙන් මම අහනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියන ආකාරයට වැඩ කරනවාද, විදුලිබල මණ්ඩලය පෞද්ගලීකරණය කරනවාද.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා –

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ලිපියේ කිසිම තැනක ආයතනවල රිස්ට්‍රක්චරින් නතර කරන්න කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. කිරිඇල්ල මන්ත්‍රීතුමා කියන ආකාරයට විදුලිබල මණ්ඩලය විකිණීමේ අදහසක් අපේ නම් නැහැ. මම දන්නේ නැහැ එතුමන්ලාට මෙය විකිණීමේ අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවාද කියලා? ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. එම ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට යනවා.

කිරිඇල්ල මහතා

හැම ප්‍රශ්නයක්ම විහිළුවක් කරගන්න එපා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ලිපියෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ජනාධිපතිවරු දෙදෙනෙක් ඉන්නවනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් පැත්තකින් ඉන්නවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් ඉන්නවා. ඔබතුමා යන්නේ කොයි පාරෙද?

අකිත පෙරේරා, රනිල් ධර්මසේන

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment