මහේල ඉල්ලා අස්වෙයි

292

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපදේශක පුහුණු තනතුරින් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉල්ලා අස්වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment