මහ බැංකු අධිපති වෙනුවෙන් ලිපියක්

294

මහ බැංකු අධිපතිට සේවා දිගුවකට අගමැතිගෙන් ලිපියක්
මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්නලාල් වීරසිංහ මහතාගේ දුර කාළය දීර්ඝ කිරීමට අදාල ලිපිය අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජනාධිපති වෙත මීට සුළු මොහොතකට පෙර යොමු කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment