මහ බැංකු පොලී වෙනස් නොවේ

173

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය මහ බැංකුවේ පොලී අනුපාත තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යෑමට තීරණය කර ඇත.

මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලයේ පෙරේදා (24 දා) දින පැවති රැස්වීමේදී මේ තීරණය ගෙන ඇත. මේ අනුව මහ බැංකුවේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් උද්ධමනය පහත හෙළීමට මහ බැංකුව අපේක්‍ෂා කරන අතර මේ වසර (2023) අවසන් වනවිට උද්ධමන අනුපාත අපේක්‍ෂිත මට්ටම කරා පහත වැටෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවේ. එමගින් මධ්‍යකාලීනව ආර්ථික හා මිල ස්ථායිතාව යන තත්ත්වයට පත්වනු ඇති බව ද මහ බැංකුව කියයි.

මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණය අනුව මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 14.5 මට්ටමේ සහ මහ බැංකුවේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 15.5 මට්ටමේම තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනේ.
ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment