මාර්ග 1500 ක් ජනතා අයිතියට

207

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට ඉදිකිරීම් නිම කළ මාර්ග 1500 ක් එකම දිනකදී ජනතා අයිතියට පතකිරීම ජනාධිපති ධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද සිදු කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment