මැතිවරණය තිතට නියනවාලු

313


නාමයෝජනා කැඳවීමෙන් පසුව පළාත් පාලන මැතිවරණය නියමිත පරිදි පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අද (18) දැනුම් දෙනු ලැබීය.

මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අරමුදල් නොමැති බවට මෙතෙක් කිසිදු දැනුම්දීමක් භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා සඳහන්කර නොමැති බව ද මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දුන්නේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment