මැලේසියාවත් කොළ එළි දල්වයි

161

කොවිඞ් 19 වසංගතය නිසා ශ‍්‍රී ලංකාවට පනවා තිබූ සංචාරක සීමා ඉවත් කිරීමට මැලේසියාව තීරණය කර ඇත.මේ වනවිට එංගලන්තය සහ ජපානයද පනවා තිබූ සංචාරක සීමා ඉවත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment