මිචෙල් බැචලේ හෙට ලංකාව ගැන කියයි

142

ජනීවා නුවරදී හෙට ඇරඹෙන මානව හිමිකම් සමුළුවේදී මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිචෙල් බැචලේ මහත්මිය විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ වාචික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment