මියන්මාරයෙන් හාල් ගන්න ගිවිසුම් අත්සන් කරයි

350


මියන්මාරයෙන් සහල් මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂයක් මිලදී ගැනීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යංශය අද අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීය.එය හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී භාවිතය සඳහා තබා ගැනීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment