මිල්කෝ සභාපති පොහොර සමාගමට

366


මිල්කෝ සමාගමේ හිටපු සභාපති ලසන්ත වික‍්‍රමසිංහ මහතා ලංකා පොහොර සමාගමේ නව සභාපති ලෙස පත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment