මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ධුරයට

649


මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ධුරයට පත්කර ඇත.එම ධුරය මෙම මස 17 වැනිදා සිට බලාත්මකය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment