මුලතිව් රටකජු සහ රතුලූණු වගා විනාශයි

256

මුලතිව් ප්‍රදේශයට ඇද හැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් එම දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 1500 ක පමණ රටකජු හා රතුලූණු වගාවන්ට හානි සිදුව ඇතැයි මුලතිව් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සදහන් කරයි.
දින හතරක පමණ කාලයක් ඇද හැලුණු වර්ෂාව නිසා එකතු වූ ජලය රටකජු හා රතුළුුණු වගාවන් තුළම රැදී තිබීම නිසා ඒවායෙහි මුල් හා අල කුණු වීම නිසා මෙම හානිය සිදුව තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment