මුව ආවරණ නීතිය ලිහිල්වේ

384


කොවිඩ් වසංගතය නිසා ක‍්‍රියාත්මක කර තිබූ මුව ආවරණ පැළඳීමේ නීතිය ලිහිල් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.ඒ අනුව ඉදිරියේදී මුව ආවරණ භාවිතා කළ යුත්තේ පොදු මගී ප‍්‍රවාහන සේවාවේදී සහ ගෘහස්ථ මහජන ඒකරාශීවීම් වලදී පමණක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.සෙසු අවස්ථාවලදී මුව ආවරණ භාවිතය අවශ්‍ය නොවන බවද පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment