මූල්‍ය සාක්ෂරතා සිතියම එළිදකී

73

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මූල්‍ය සාක්ෂරතා මාර්ග සිතියම එළිදැක්වීම ඊයේ (21දා) උදේ මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගේ සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික නියෝජිත අසූසා කුබෝටා මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මූල්‍ය සාක්ෂරතා මාර්ග සිතියම මහ බැංකු අධිපතිවරයා සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික නියොජිත අසූසා කුබෝටා මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එළිදැක්වූ අයුරුයි.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment