මෙන්න බාර් පෝලිම….

457

රටබීම හා මත්පැන් අලෙවිසල් විවෘත කිරීමට ඊයේ පියවර ගැනීමෙන් පසු සටහන් වූ දර්ශනයකි මේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment