මෛත්‍රී පක්ෂය කෑලිවලට කැඩුවා – ජීවන් කුමාරණතුංග

607
මෛත්‍රී පක්ෂය කෑලිවලට කැඩුවා - ජීවන් කුමාරණතුංග

” මෛත්‍රී පක්ෂය කෑලිවලට කැඩුවා, මෙයාලට කුමාරතුංග භීතිකාවක් තියෙනවා” – හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජීවන් කුමාරණතුංග දිවයින Online සමග කළ නවතම කතාබහ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment