යමු යමු… එන්නත ගමු…

305

කොවිඞ් මර්දන එන්නත ලබා ගැනීමට ප‍්‍රවාහන පහසුකම් නොමැති ජනතාවට මානුෂික සේවය ලබාදුන් ගොතටුව පොලිස් ස්ථානයේ කොස්තාපල් චානක ජයසූරිය මහතා ප‍්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදුන් අයුරු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment