යල අස්වනු නෙළීමට යූරියා ප්‍රවාහනයට ඩීසල් ලීටර් 20,275,000 ක් ඕනෑ – ඇමැති අමරවීර කියයි

42

මෙවර යල කන්නයේ අස්වනු නෙළීමේ කටයුතුවලට හා යූරියා පොහොර ප්‍රවාහනයට ඩීසල් ලීටර් 20,275,000 ක් අවශ්‍ය බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධව ඇමැති මණ්ඩලය දැනුවත් කර ප්‍රමුඛතාව ලබාදී අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.

වී අස්වනු නෙළීම සියයට 95 ක්ම සිදුකෙරෙනුයේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් බවත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් නොලැබී නියමිත වෙලාවට අස්වනු නෙළාගැනීමට නොහැකිවුවහොත් හෝ යම් ප්‍රමාදයක් වුවහොත් විශාල අස්වනු හානියක් විය හැකිය.

එබැවින් නිසි කලට අස්වනු නෙළාගැනීමට ගොවීන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන සැපයිය යුතුව ඇත.

මෙවර යල කන්නයේ කුඹුරු හෙක්ටයාර් 477,000 ක පමණ වී වගාකර ඇති අතර ජුනි මස තුන්වන සතියේ සිට දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක අස්වනු නෙළීම ආරම්භ වී තිබේ. එය ඔක්තෝබර් දෙවන සතිය දක්වා සිදු කෙරෙනු ඇත.

එමෙන්ම ඉදිරි මහ කන්නයට අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය කෙරෙන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපළවල අස්වනු නෙළීමට හා එම බීජ ගොවීන් වෙත බෙදාහැරීමට ආයතන 44කට හා ඉන්දියානු රජයෙන් ලැබෙන යූරියා මෙටි්‍රක් ටොන් 65,000 බෙදාහැරීමට ලොරි රථ සඳහා ඉන්ධන සැපයිය යුතු වේ.

අනුර බාලසූරිය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment