යාපනයේ ජනතාවට  සහල් කිලෝවක් රුපියලකට

306

යාපනයේ ජනතාවට දේශීය සුපිරි නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියලකට මිලට ගැනීම සඳහා 22 දා අවස්ථාව උදා වී තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා සුමිත්‍රයෝ සංවිධානය විසින් භාණ්ඩ මිල අධික ලෙස ඉහළ යෑම නිසා ජනතාව පත්ව සිටින මානසික වික්ෂිප්තභාවයෙන් ඔවුන්ව මුදා ගෙන මිලදී ගැනීම්වලින් මනස් සංතෘප්ත කිරීමේ අරමුණ ඇතිව මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කොට තිබුණි.

ඒ අනුව යාපනයේ බොහෝ පිරිසකට කිලෝවක් රුපියල බැගින් සහල් මිලට ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී තිබුණි.

දිනසේන රතුගමගේ
 

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment