යුක්රේන යුද්ධය බෙලාරුස් රටටත් පැතිරෙයි

756

යුක්රේන යුද්ධය බෙලාරුස් රාජ්‍යය දක්වා පැතිරී ඇත.

මේ බව තහවුරු වූයේ යුක්රේනයට පක්ෂපාති බෙලාරුස් කණ්ඩායම රුසියානු ඒ. 50 විමර්ශන යානාවකට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමයි. එම ප්‍රහාරයෙන් එහි යානාවට බරපතළ හානි සිදුවී ඇත. යානාව නතර කර තිබුණේ බෙලාරුස්හි ගුවන් තොටුපළකය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment