යුරෝපා සංගමය දෙසැම්බර් 5 දා සිට රුසියානු තෙල් තහනම පනවයි

278

යුරෝපා සංගමය ලබන දෙසැම්බර් මස සිට රුසියානු තෙල්වලට සම්බාධක පනවා ඇත. එහෙත් ඉන්දියාව සහ චීනය යන රටවල් රුසියාවෙන් තෙල් මිලයට ගැනීම වැඩිකර තිබේ.

 මෙම තෙල් තහනම දෙසැම්බර් 5 සිට ක්‍රියාත්මක වේ. එම තහනම නිසා රුසියානු තෙල් ප්‍රවාහන නැව්වලට රක්‍ෂණය අහිමි වේ. මේ අතර රුසියානු තෙල් විශාල ලෙස ප්‍රවාහනය කරන්නේ ග්‍රීක් තෙල් නැව් රැසකින් බව හෙළිවී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment