රටපුරා අරගලය දිග්ගැස්සෙයි

601

ණය පිරි අනාගතයක් අපට එපා විදුලි කප්පාදුවෙන් අධ්‍යාපනයත් මහමඟට මහනුවරදී පාසල් ශිෂ්‍යයෝත් වීදි බසිති.

සමන්ති වීරසේකර

රටපුරා අරගලය දිග්ගැස්සෙයි
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment