රඹුක්කනට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

394


වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රඹුක්කන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට නැවත දැනුම්දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment