රසායනික පොහොර ආනයන තහනම ඉවතට

110

රසායනික පොහොර ආනයනය සදහා පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීම සදහා සහ ග්ලයිෆොසේට් භාවිතා කිරීම තවදුරටත් තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණයට යොමු කළ බව ආනය අපනයනය පාලකවරයා සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment