රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුරටත් කොරෝනා

138


කුඩා වැවිලි භෝග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතාටද කොවිඞ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment