රිට්චර් මාපක 7.4ක භූ චලනයක්

235


ඉන්දුනිසියාවේ රිට්චර් මාපක 7.4ක භූ චලනයක් සිදුව ඇත.නමුත් ඉන් සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති නොවේ යැයි ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment