රුපියල පණ ලබයි ඩොලරය රු. 365ට බසී

194

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඊයේ (13දා) ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිල විනිමය අනුපාත අගයන්වලට අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් ක් 365 ක් දක්වා ඊයේ (13දා) අඩු විය.

මේ අනුව පෙරේදා (12දා) රුපියල් 377.49 ක් වූ ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ රුපියල් ක් 364.51 ක් දක්වා රුපියල් 12.51 කින් අඩු වී තිබේ.

මෙරට බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු කිහිපයක් විසින් ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ විනිමය අනුපාතික සටහන්වලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 365 ක් දක්වා අඩු වෙමින් රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් වී තිබේ. ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ ලංකා බැංකුවේ රුපියල් 365.00 ක් ලෙස ද, මහජන බැංකුවේ රුපියල් 364.96 ක් ලෙස ද, සම්පත් බැංකුවේ රුපියල් 365.00 ක් ලෙස සහ කොමර්ෂල් බැංකුවේ රුපියල් 365.00 ක් ලෙස ද සටහන් වී තිබිණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment