රු. 29.14ක් වන විදුලි ඒකකයක් රු. 56.90ක් කළ යුතුයි – මණ්ඩලයේ වසරකට පාඩුව බිලියන 423ක්

124

ඇමැති කංචනගෙන් ට්විටර් යෝජනාවක්

2023 වසර සඳහා අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයුමක් ලබාදීමට නම් විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 56.90 ක් ලෙස සෑම ස්ථරයකම අයගෙන් අය කළ යුතුව ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන බව විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

වර්තමානයේ විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 29.14 ක් වන අතර එමඟින් විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 423.5 ක් ලෙස වාර්ෂික පාඩුව ගණන් බලා ඇතැයිද ඇමැතිවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

එම ට්විටර් පණිවුඩයේ ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ සෑම ස්ථරයකින්ම ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 56.90 ක් අය කළ යුතු බවයි. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සෘජු මුදල් දීමනාවක් ලබාදිය යුතු බවද හෙතෙම පෙන්වාදී ඇත.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ බිල්පත් දත්ත අනුව ගෘහස්ථා පාරිභෝගිකයන් 709,574 ක් සිටින බවද ඒ අතර ඒකක 0.30 පාරිභෝගිකයන් 1,460,823 ක් සිටින අතර ඒකකයක් සඳහා අය කිරීම රුපියල් 8.00 කි. ඒකක 30-60 පාරිභෝගිකයන් 1,683,172 ක් සිටින අතර ඒකකයක් සඳහා අය කරන්නේ රුපියල් 10 කි. ඒකක 60-90 ත් අතර පාරිභෝගිකයන් 1,702,515 ක් සිටින අතර ඒකකයක් සඳහා අය කිරීම් රුපියල් 16 කි. ඒකක 90-180 ක පාරිභෝගිකයන් 303,928 ක් සිටින අතර ඒකකයක් සඳහා අය කිරීම රුපියල් 75 කි.

අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ පහත ස්ථරවලට විශාල වශයෙන් සහනාධාර ලබාදෙන බවත් ඉහළ ස්ථරය සහනාධාරයෙන් කොටසක් සඳහා වන්දි ගෙවන බවත්ය. ඉතිරි සහනාධාරයේ ඉතිරි හිඟය භාණ්ඩාගාරය විසින් දරනු ලබයි.

සිය පෞද්ගලික මතය නම් සෑම ස්ථරයක්ම ඒකකයට රුපියල් 56.90 ක් විය යුතු බවත් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා සෘජු මුදල් දීමනාවක් ලබාදිය යුතු බවත් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.
චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment