රෝසිට ජනපති උපදේශක තනතුරක්

302


පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක ලෙස කොළඹ හිටපු නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය පත් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment