ලංකාවට ගෙන්වන සමහර කරවල – පලතුරුවල ඊයම් හා ආසනික්

348

පරික්ෂාව හෙට සිට අනිවාර්යයි

කරවල සහ පලතුරු ආනයනයේදී බැර ලෝහ හා ආසනික් මට්ටම් පරීක්ෂා කිරීමත්, ආනයනික පලතුරුවල අඩංගු බැර ලෝහයක් වන ඊයම් (Lead) ප්‍රතිශතය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමත් ජූනි මස පළමුවැනිදා සිට අනිවාර්ය කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය පවසයි.

ඊට හේතුවී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන ඇතැම් කරවල, හාල්මැස්සන් හා පලතුරු තොගවල බැර ලෝහ හා ආසනික් විශාල ප්‍රමාණවලින් අඩංගු වන බවට තොරතුරු හෙළි වී තිබීම බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පාරිසරික සෞඛ්‍යය, වෘත්තීය සෞඛ්‍යය හා ආහාර සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය තිලක් සිරිවර්ධන මහතා පවසයි. එසේම ඇතැම් ආනයනික පලතුරුවල බැර ලෝහයක් වන ලෙඩ් විශාල ලෙස අඩංගුවී ඇති බවට ද අනාවරණය වී ඇතැයි ඒ මහතා සඳහන් කරයි. මේ බව හෙළි වී ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය 2021- 2022 කාලයේ ක්‍රියාත්මක කළ ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා සමීක්ෂණයේදීය.

එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවට කරවල හාල්මැස්සන් ආනයනයේදී බැරලෝහ ආසනික් වැනි විෂ ද්‍රව්‍ය ද, පලතුරු ආනයනයේදී ලෙඩ් ඇතුළු බැර ලෝහද තිබිය හැකි අවම ප්‍රමාණයට වඩා අඩංගුව නැති ආහාර ද්‍රව්‍ය පමණක් ආනයනයට අදාළ සමාගම් හා පුද්ගලයින් වග බලා ගත යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය ඔවුන්ට දැනුම්දී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් වෙළෙඳුන්ට හෝ පාරිභෝගිකයින්ට වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ආහාර පාලන ඒකකය විසින් විශේෂිත දුරකථන අංකයක්ද හඳුන්වා දී ඇත. එම අංකය වන්නේ 0112112718 යි.

උපාලි ද සේරම්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment