ලබන සඳුදා රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක්

442


ලබන 13 වැනිදා සඳුදා රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment