ලාෆ්ස් නග්ගයි

144


ගෑස් මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5ක එම ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 200කින් ඉහළ දමා තිබේ.

එහි නව මිල වන්නේ 5,280ක් බවද සමාගම පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment