ලාෆ් ගෑස් ගෑස් දමයි

1732

ලාෆ් ගෑස් හෙට සිට වෙළෙද පොළට නිකුත් කළ හැකි බව එම සමාගම පවසයි.ගෘහස්ථ කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 6000 ඉක්මවනු ඇතැයි ද එම සමාගම සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment