ලාෆ් ගෑස් මිලත් ඉහළට

184

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ත ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබේ.ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 145කින් ඉහළ දමා ඇත.එහි නව මිල ලෙස සඳහන් වන්නේ රුපියල් 3835කි.මේ අතර කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 59කින් ඉහළ දමා ඇත.එහි නව මිල ලෙස සඳහන් වන්නේ රුපියල් 1535කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment