ලිට්රෝට නව සභාපතිවරයෙක්

457


ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති තෙෂාර ජයසිංහ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇත.ඒ සඳහා රේණුක පෙරේරා මහතා පත් කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment