ලිට්‍රෝ ගෑස් ලාභ ලබයි

68

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පසුගිය ජූලි මස සුළු ලාභයක් ඉපයූ බව එම සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා කියා සිටී.
මේ අතර ලිට්‍රෝ සමාගම පසුගිය ජූලි මස ගෑස් සිලින්ඩර ලක්ෂ 27 ක් පමණ වෙළඳපොළට නිකුත් කළ බවත් එම සැපයුම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බවත් සභාපතිවරයා කීයා සිටියේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment