ලූනුගම්වෙහෙරට සුලූ භූ කම්පනයක්

124


රිට්චර් මාපක 2.4ක සුලූ භූ කම්පනයක් අද උදෑසන 10.38ට හම්බන්තොට ලූනුගම්වෙහෙර ප‍්‍රදේශයෙන් වාර්තාවී ඇතැයි භූ විද්‍යාසමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment