ලෝකයම කතා කරන යමාල්ගේ පෙරළිය

2

ස්පාඤ්ඤ ක්‍රීඩක ලැමයින් යමාල් ගැන පාපන්දු ලෝකයම කතා කරයි.

ඔහු ලෝකයේම පාපන්දු ලෝලීන් අන්දමන්ද කළ ක්‍රිඩකයෙකි. වයස අවුරුදු 16 දින 362කදී ගෝලයක් රැස්කළ ඔහු යුරෝ කුසලානයේ වාර්තාවක් ද තැබීය.

හිටපු එංගලන්ත සුපිරි පාපන්දු තරුවක් වන හැරි ලින්කර් සඳහන් කර ඇත්තේ සුපිරි තරුවක් උපත ලබා ඇති බවත් ප්‍රංශය පරාජය කිරීමට යමාල්ගේ ගෝලයට හැකිවූ බවත්ය.

චතුර පමුණුව

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment