ලෝටස් පාරේ මාර්ග බාධක පොලිසියම ගලවයි……

182

කොළඹ ලෝටස් පාරේ තිබූ පොලිස් මාර්ග බාධක ඊයේ (12 දා) දහවල් පොලිසිය විසින්ම ඉවත් කළ අයුරු. පිංතූරය – නිමල් දයාරත්න

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment