වතුකරයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියා ඉල්ලා විරෝධතාවක්

53

වතුකරයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් විසින් රජයේ රැකියාවන් තමන්ට ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් 16 වැනි දින හැටන් නගරයේ විරෝධතා පාගමනක් හා උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන ලදි.

හැටන් නගර මධ්‍යයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන ලද එම විරෝධතා පාගමන හැටන් මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධිය දක්වා ගමන් කර එහදී උද්ඝෝෂණය පවත්වන ලදි.

මේ වනවිට වතුකරය තුළ දැඩි ගුරු හිඟයක් පවතින බවත් එම ගුරු හිඟය පියවීම සඳහා තමන්ට එම ගුරු තනතුරු ලබා දිය හැකි බව ද එම පිරිස් පවසති.

එමෙන්ම රජයේ විවිධ රැකියා සඳහා ද උපාධිධාරීන් වන තමන්ට එම තනතුරු ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද මෙම උද්ඝෝෂකයන් ඉල්ලා සිටිති.

හැටන් මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment