වතු ජනතාවට නිවාස හදන සිව්වැනි අදියර ඇරඹේ

244

වතුකරයේ කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉන්දීය රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘතියේ සිව්වන අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අද ආරම්භ විය. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා යන මහත්වරු මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ඊට සම්බන්ධ වූහ.මෙම අදියර යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 20ක වතු 45ක් පුරා නිවාස 1300ක් ඉදිකිරීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment