වතු ළඳුන් සටනට

40
වතු ළඳුන් සටනට

වතු කම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් 1700 දක්වා වැඩි කරන ලෙස බල කරමින් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය පසුගිය සිකුරාදා පවත්වනු ලැබූ උද්ඝෝෂණය අතරතුර.

ඡායාරූපය – නිශාන් එස්. ප්‍රියන්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment