වයඹ නව උප කුලපති පත් කෙරේ

72

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති ධුරය සඳහා ජේ්‍යෂ්ඨ මහාචාර්ය ජේ.එම්.යූ.කේ. ජයසිංහ මහතා පත් කර ඇත.
මෙම පත් කිරීම ජනපති විසින් සිදු කර ඇති අතර ඊට අදාල පත්වීම් ලිපිය ද ජනපති විසින් අද (29) දින ලබා දී තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment