වයස 60න් විශ‍්‍රාම යාමේ පනත සම්මතවේ

205


පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ට වයස අවුරුදු 60න් විශ‍්‍රාම දීර්ඝ කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී අද සම්මත විය.

advertistmentadvertistment