වරාය හා නාවික ඇමැති දිවුරුම් දෙයි

142


වරාය , නාවික කටයුතු හා ගුවන් සේවා ඇමැති ලෙස නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment