වස්ගමුව ජාතික වනයට ඇතුළුවූ පුද්ගලයන්ට එක් ලක්ෂ හතළිස් දාහක් දඩ

44

වස්ගමුව ජාතික වන උද්‍යානයට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම අනවසරයෙන් මැණික් ගැරීම යන චෝදනාවලට වරද පිළිගත් පොළොන්නරුව කලහාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයන් දෙදෙනකුට පොළොන්නරුව අංක 1 මහෙස්ත්‍රාත් යූ.ඒ.එස්.කේ වික්‍රමරත්න මහතා රුපියල් එක් ලක්ෂ හතළිස් දාහක දඩ මුදලක් නියම කළේය.

චූදිතයන් වුණේ කලහාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි එන්. අජිත් නිශාන්ත කේ.ජී. ජගත් නාලක සිල්වා යන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකි.

අංගම්මැඩිල්ල වන ජීවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන පොළොන්නරුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පවරා තිබුණි.

මෙම නඩුව විභාග කළ පොළොන්නරුව මහෙස්ත්‍රාත් වික්‍රමරත්න මහතා චූදිතයන් අනවසරයෙන් වස්ගමුව ජාතික උද්‍යානයට ඇතුළු වීම නිසා එක් පුද්ගලයකුට රුපියල් 20,000ක් බැගින් රුපියල් 40,000ක දඩ මුදලක් ද අනවසරයෙන් මැණික් ගැරීම චෝදනාවට රුපියල් 30,000ක් බැගින් රුපියල් 60,000ක දඩ මුදලක් නියම කළ මහෙස්ත්‍රාත් වික්‍රමරත්න මහතා වන ජීවි නිලධාරීන් වැටලීම සිදුකළ අවස්ථාවේ නිලධාරීන් ගෙන් මිදී පලාගිය චූදිතයාට රුපියල් 40,000ක දඩ මුදලක් නියම කළේය.

අංගම්මැඩිල්ල වන ජීවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් මෙම නඩුවේ සාක්ෂි මෙහෙය විය.

ඇළහැර- නිශ්ශංක වෙලගෙදර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment