ව්‍යාපාරික රථවාහන වලට ඉන්ධන දෙන හැටි

435

ව්‍යාපාරික ආයතන වල රථවාහන සඳහා එම ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය සමග තික ඉන්දන බලපත්‍ර ක්‍රමවේදයට තේ ලියාපදිංචි කිරීම තුළින් ඉදිරියේදී ඉන්ධන ලබා ගැනීමට හැකි බව විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment