වැට් පනත විවාදයට

161

වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීම සඳහා පැවැති ඡන්ද විමසීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 92ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 41ක් ලැබුණි.ඒ අනුව අද එම පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගෙන ඡන්ද විමසීම සිදු කිරීමට නියමිතය.ඊයේ මෙම පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වුවද ඝණ පූරණයක් නොමැතිකමින් අද පෙරවරු 9.30 දක්වා කල් තැබුණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment