වැඩි දඩ හෙට සිට

441

පාරිභෝගික අධිකාරි පනතේ නව වගන්ති හෙට (27 දා* සිටම කි‍්‍රයාත්මක කරන බව පාරිභෝගික අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරි පනත් සංශෝධන කෙටුම්පත ඉකුත් 22 දා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ අතර එදිනම සවස පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අත්සන් කර බලාත්මක කළේය.

ඒ අනුව පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් පනවන නියමයන් කඩකරන පුද්ගලයන්ට හා ආයතනවලට පැනවූ දඩ මුදල් වැඩි කරනු ලැබීය. භාණ්ඩ සැඟවීම, පාලන මිල ඉක්මවා භාණ්ඩ විකිණීම සිදුකරන අයට මෙම දඩ මුදල් වැඩි කිරීම බලපැවැත්වෙයි.

වැරදිකරුවන් වන පුද්ගලයන්ට පනවන දඩ මුදල රුපියල් මිලියනය දක්වාත් ආයතනවලට එරෙහිව පැනවිය හැකි දඩ මුදල රුපියල් කෝටිය දක්වාත් වැඩි කර ඇත.

රනිල් ධර්මසේන

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment