වැලිකඩ හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් එල්ලුම් ගස්

826

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ 2012 වසරේදී සිදුවූ සිරකරුවන් පිරිසක් අතර කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරු වූ එවකට වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ අධිකාරී සහ හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් එමිල් කාන්ත ළමාහේවා මහතාට කොළඹ විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල අධිකරණය අද මරණ දඬුවම නියම කළේය. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටි පොලිස් පරීක්ෂක නියොමාල් රංග ජීව මහතා සියලු චෝදනාවලින් නිදහස් කර නිදහස් කිරීමට නියෝග කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment